Menu

Balneotechnické služby

balneo

Cíle

Od roku 1994 se zabýváme kontinuálním monitoringem přírodních zdrojů a zdrojů minerálních vod. Provádíme návrh, dodání a instalaci měřících systémů, servis měřící techniky a ve velké většině případů také autorizaci a zpracování dat podle požadavků MZ ČIL. Celkem takto spravujeme 55 přírodních zdrojů pro 16 subjektů.

Naším cílem je poskytnout komplexní zabezpečení monitoringu v rozsahu podle požadavků objednatele. Tento monitoring významně přispívá k optimalizaci čerpání a k ochraně přírodních léčivých zdrojů a zdrojů minerálních vod.

Také v této oblasti se stále častěji uplatňují měřící systémy s dálkovým přenosem dat a jejich následnou vizualizací na PC uživatele. Měřící technika instalována na čerpaných zdrojích a na dalších místech technologie transportu vody do balneoprovozu (čerpací stanice, akumulace) zajištuje automatickou regulaci exploatace zdrojů při současném splnění potřeb balneoprovozu a požadavků uvedených v povolení k využívání přírodních lečivých zdrojů a zdrojů minerálních vod (vydává Ministerstvo zdravotnictví český inspektorát lázní a zřídel).

Od roku 2004 jsme držiteli osvědčení k výkonu odborného dohledu nad využívání a ochranou přírodních léčivých zdojů a zdrojů minerálních vod podle §19 zákona 164/2001 Sb.

Přírodní léčivé zdroje a zdroje minerálních vod jsou největším bohatstvím lázní  a stáčíren. Kontinuální monitoring přírodních léčivých zdrojů a zdrojů minerálních vod je důležitým zdrojem informací o průběhu exploatace zdrojů a v dlouhodobém časovém horizontu poskytuje zásadní informace  potřebné pro hospodárné využívání zdrojů a jejich ochranu. Balneotechnické služby rozšiřují naše práce o další oblasti - transport minerání vody, kvalita minerální vody ve výtěžku. Je důležité, aby vanové koupele přinášely klientům maximální lečebný užitek, obdobně to platí i pro zajištění kvality a množství minerální vody stáčíren. Naše práce jsou v souladu s Lázeňským zákonem a vyhláškou 423/2001.

Nabízené služby

 • Zajištění kontinuálního monitoringu v rozsahu vydáváných Povolení MZ ČIL, autorizace a zpracování dat
 • Rozšíření monitoringu a datové přenosy a o automatické řízení expoatace zdrojů
 • Připrava datových formátů pro databázi MZ ČIL
 • Balneotechnické služby, optimalizace využití zdrojů a peloidů
 • Monitoring na vrtech s extrémně zaklesou hladinou (hladina na pozici pod 500 m pod terénem, na vrtech s přetokem + 180 m nad terén, vrtech obtížně průchodných).
 • Dodání a instalaci technologie čerpání a regulace.
 • Plnění povinností vyplývajících z Vodního zákona (hlášení odběry pozemních vod, vypouštění odpadních vod, poplatková hlášení)
 • Plnění povinností daných Lázeňským zákonem pro Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorál lázní a zřídel
 • Konzultace, přednášky

Reference

 • Naše společnost je největším dodavatelem a provozovatelem měřících systémů v ČR pro lázeňské společnosti a stáčírny (celkem 55 monitorovaných zdrojů pro 16 společností)
 • Podle zákona 164/2001 Sb. zajišťujeme balnoetechnické služby pro 5 subjektů
 • Jsme dodavateli software pro Ministerstvo zdravotnictví Český inspektorát lázní a zřídel

602 786 247 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | Šimáčkova 674/137, Líšeň, 628 00 Brno